Om os

Hvem er Slagelse Tømreren ®

Slagelse Tømreren er et velrenommeret mindre tømrervirksomhed – der drives af tømrermester Kim Jensen, og som har domicil i Korsør.

Vi udføre alle opgaver indenfor tømrer- og snedkerfaget, og virksomheden fungere som det lokale tømrerfirma for Slagelse og omegn – men vi dækker naturligvis hele sjælland.

Slagelse Tømreren udfører alle typer opgaver indenfor tømrer og snedkerfaget, og vi medvirker i entrepriser, både som total-, hoved-, og underentreprenør.

Vi løser opgaver for private kunder, erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner samt for ejer og andelsboligforeninger mfl.  Ingen opgave er for stor eller for lille……

“Visioner og værdier”

Slagelse Tømreren ønsker at vækste med omtanke, og gennem fortsat vækst ønsker Slagelse Tømreren at være et lokalt markedsledende  byggefirma inden for bæredygtigt byggeri. Som tømrer- og snedkervirksomhed er det vores målsætning at fortsat medvirke til udbredelse af miljørigtige materialer, energibesparende processor og bæredygtig ressourcehåndtering i byggesektoren.

Forankret i danske håndværkstraditioner og med fokus på uddannelse, trivsel og arbejds-miljø vil Slagelse Tømreren værne om håndværksmæssige standarder med respekt for miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Slagelse Tømrerens værdigrundlag er et fælles anliggende og udgangspunktet for virk-somhedens daglige drift. Vi gør derfor en indsats for, at værdierne er kendte og accep-terede af samtlige medarbejdere.

Som en integreret del af vores forretning arbejder vi ud fra følgende værdisæt:

Bæredygtighed
Social ansvarlighed
Faglighed
Pålidelighed
Åbenhed